Mine sisu juurde

Korraldusteenistus

Piletite müük

Meie kogenud piletimüüjad korraldavad teie sündmusekülastajatele professionaalse ja kiire piletimüügi!

Piletite kontroll

Piletikontrollid, kes on koolitatud oma ala spetsialistide poolt, kontollivad kiirelt saabunud külastajate piletid! Kõik töötajad on eelnevalt koolitatud kasutama skännereid!

Kohanäitajad

Kogemustega kohanäitajad korraldavad teie sündmuse külastajate suunamise nende istekohadele!

Transporditöölised

Täpsed ja kiired transporditöölised toimetavad teie saadetise kiirelt ja ohutult sinna kuhu te seda vajate!

Garderoobi teenused

Pikaaegse kogemusega oskuslikud garderoobitöötajad teostavad teie ürituse külastajate garderoobiteeninduse!

Akrediteerimine

Korraldame teie sündmuse akreditatsiooni!

Saaliteenindus

Saali administraatorid

Kohanäitajad

Piirete ja väravate rajamine

Kontserdiala ülesehitus

Piirete ja väravate rajamine

Töötajad

On keskmiselt vanuses 19-30 aastat
Omavad algteadmisi turvatööst
Oskavad kasutada piletikontrolli scannereid
On erinevate kassasüsteemide kasutamise kogemusega
Omavad teadmisi klienditeenindusest ja viisakast suhtlemisest
Instrueeritakse vastavalt ürituse toimumiskohale
(sektorid, kohanumbrid, sisse- ja väljapääsud, evakuatsiooniplaan)
On motiveeritud, ausad, töökad ja asjalikud

Tellija eelised

  • Tööl on asjalikud ja töökad inimesed.

  • Tellija saab läbi töötajate luua külastajatele oma soovidest lähtuva miljöö

  • Meeskond tagab inimeste distsiplineerituse ja tööülesannete kohusetundliku täitmise

  • Töötajad on koolitatud või koolitatakse vastavalt Tellija vajadustele ja soovidele

Turva- ja tugiteenuste valimine ühest firmast

  • Tekib teenuste komplektsus

  • Kõigi töötajate läbimõeldud koostöö tagab kvaliteetse teenindamise

  • Läbipääsurežiimide ja süsteemide ühtne toimimine

  • Hea ja kiire info liikumine ning haldamine

  • Vajadusel ühtne kriisi ja evakuatsiooniplaani rakendumine

  • Koostöö väldib tegevuste dubleerimist ja võimaldab ressurside kokkuhoidu