Mine sisu juurde

Turvateenused

Konsultatsioon

Edukas turvateenistus algab heast ja oskuslikust planeerimisest. Toimiva kontseptsiooni, garanteerime pikaajalisele kogemusele tuginedes.

Mehitatud valve

Vandalismi ja varguste vältimiseks ning korra tagamiseks.

Isikukaitse

Vastava koolituse ja erivahenditega ihukaitsjad hoolitsevad nii artistide kui korraldajate julgeoleku eest.

Isiku ja asjade läbivaatus

Vältimaks turvariske, kehtestab korraldaja erinevad piirangud esemetele, mida on lubatud üritusele kaasa võtta. Viisakalt ja korrektselt teostame isiklike asjade läbivaatuse, vastavalt sisekorras kehtestatule ja ürituse iseloomule.

Kooskõlastamine

Taotluse täitmine, keerulised skeemid, suhtlemine ametkondadega.

Sisekontroll

Konsulteerime, analüüsime ja protokollime ebaaususest tulenevaid turvariske.

Inkassatsioon

Väärtuste transport, hoidmine ja turvamine üritustel.

Objektivalve

Klientidele, kelle jaoks on lisaks toimivale turvalahendusele olulisel kohal ka klienditeenindus, keelteoskus, informeeritus, esinduslikkus, kiire kohanemisvõime, esmaabioskus, tuleohutusalased teadmised, paindlikkus.

Töötajad

Enamikul töötajatest on varasem suurüritustel töötamise kogemus, mis annab neile hea suhtlemiskogemuse ja julguse. Töötajad omavad kõiki Turvaseadusest tulenevaid kvalifikatsioone ja sertifikaate. Meie töötajaid koolitatakse igal aastal klienditeeninduse, psühholoogia, seadusandluse ja muudel kasulikel teemadel.