Mine sisu juurde

Abiks Ürituse Külastajale

Meelespea ürituste tarbeks

Meelelahutusüritusega seoses on vaja meeles pidada et üritusele läheb palju inimesi, sellepärast tuleks varuda aega. Soovitavalt tuleks üritusele tulla siis, kui avatakse väravad või uksed, mitte täpselt kontserti alguse ajaks. Kuna siis võib juhtuda nii, et te ei pääse piisavalt kiirelt ürituse territooriumile, et saaksite nautida üritust täies pikkuses. Selle informatsiooni, millal avatakse väravad ja mis kell hakkab kontsert/üritus, saate tavaliselt ürituse pileti pealt.

Enne üritusele tulemist on soovitav tutvuda ürituse sisekorraeeskirjaga. Ürituse sisekorraeeskiri on kehtestatud ürituse korraldaja poolt ja on järgimiseks kõigile ürituse territooriumil viibijaile.

 

Üritusele ei pääse isikud, kellel on kaasas

Esemed, mis võivad osutuda ohtlikuks tema enda või teiste külastajate elule ja tervisele, sealhulgas külm- ja tulirelvi, laskemoona, pürotehnikat, lõhkematerjale, kergesti süttivad ja mürkained ning radioaktiivsed materjale.

Tuua, omada, tarvitada või müüa ürituse territooriumil narkootilisi, psühhotroopseid või muid uimastava toimega aineid.
Tuua ürituse territooriumile endaga kaasa lemmikloomi.
Siseneda ürituse territooriumile foto-, videokaamera või mõne muu audiovisuaalse salvestusseadmega.
Oma söök ja jook
NB! Tähtis on, et te ei võtaks kaasa tarbetuid esemeid. Võib juhtuda, et teil on kaasas asju-esemeid, millega te üritusele ei pääse, selle informatsiooni leiate, ürituse korraldaja poolt valitud info kanalist (piletilt, kodulehelt, infoliinilt, jne.)

Külastaja kohustused ja õigused

KÜLASTAJA ON KOHUSTATUD:
Külastaja on enne üritusele tulemist kohustatud tutvuma sisekorraeeskirjadega
Järgima ürituse sisekorraeeskirju.
Käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme.
Hoidma puhtust, vältima looduse rüüstamist ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse.

KÜLASTAJA ÕIGUSED:
Tunda rõõmu ürituse toimumisest.
Pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava personali poole.
Esitada ettepanekuid ja kaebusi vastavalt kehtivale korrale.
Turvalisi ja meeldivaid üritusi!

Eelkõige soovitame inimestel tulla üritusele ühistranspordiga. Sagedased on autodest tekkivad ummikud ning kontsertpaiga lähiümbruses on parkimine keelatud või raskendatud. Tähelepanuta ei saa jätta varguste ohtu.

Korraldaja jätab endale õiguse valida oma klientuuri.
Ühekordse sissepääsu üritusele tagab üritusel pilet, mille olemasolu kontrollitakse pääslas.
Külastaja on kohustatud piletit hoolikalt hoidma.
Pilet kaotab kehtivuse kui pileti kontrollriba on rikutud või eemaldatud, või kui pilet ise on loetamatu.
Võimaluse korduvalt üritusele siseneda kehtestab iga korraldaja vastavalt üritusele.

Kindlasti võtke kaasa, üritusele sissepääsu tagav pilet, isikut tõendav dokument (pass, juhiluba, ID-kaart), sularaha, olenevalt ilmast vihmakeep (soovitav on tulla üritusele ilma vihmavarjuta, kuna selle avamisel häirib see oluliselt teiste külastajate vaatevälja ja seega võib olla keelatud esemete nimekirjas).

Väikelaste puhul oleks soovitav vanematel panna lastele taskusse oma visiitkaart või paberilipik telefoni numbritega ja lapse nimega. Samas on muutunud traditsiooniks, et see informatsioon kirjutatakse lapse vasakule käsivarrele!